Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Tak jak to nikdy nebylo (7. část)

17. listopadu 2009 v 17:34 | Morell |  Kreativita
Kapitánův deník, hvězdné datum 57408,2
Moc jsem nenaspala, hlavou se mi honí stovky otázek ohledně mě samé. Má dvojnice nebude na Voyager nikdy úplně doma, ale nechat jí odcestovat zpátky na rozpadající se vrak také nemohu. Zdá se, že její přítel je stejně ostražitý jako ona, nicméně je nám otevřenější a zřejmě si zachoval i v tom vězení svou dobrou duši. Dnešek zřejmě rozhodne o mnohém. Přála bych si, abych s nimi nakonec došla k nejlepšímu řešení. Pro teď ale stačí, že Cathryn Takarosovi nakonec uvěřila, že jí nic nehrozí a teď jsou oba v kajutě, kterou jsme jim připravili. Řekla jsem jim, že ji mohou plně využít a nechat si replikovat i něco na sebe. Chci jim dát čas na rozmyšlenou a čas k odpočinku, než se rozhodneme, co bude dál…


Voyager už je znovu na cestě k alfa kvadrantu a od mlhoviny se už dávno vzdálil. Kapitán si zašla do jídelny, když tam spatřila Cathryn, jak sleduje hvězdy za oknem. Hned zapomněla na kávu. Cathryn tam stála v tunice, která ani zdaleka nepřipomínala hvězdnou flotilu.
Kapitán za ní došla a uvědomila si trápení v její tváři.
"Přemýšlíte nad minulostí?"
"Minulostí, přítomností… i o budoucnosti." Odpověděla Cathryn. "Takaros mi řekl o našem spojení."
"Je to zvláštní tvor."
"To opravdu je. Nezná zlobu nebo hněv. Miluje život." Otočila se na kapitána. "Dokáže ho přijmout takový, jaký je."
Kapitán přikývla. "Obdivujete ho."
"Ano," souhlasila Cathryn. "Dokáže dodat sílu a povzbudit. Nevím, jestli bych tam bez něj přežila… Co o mně vlastně všechno víte?"
"Vím dost." Řekla kapitán. "Podle všeho se naše osudy rozdělily před mlhovinou Mutara. My jí proletěli."
"Ve stázových boxech?"
"Ano." Souhlasila kapitán. "Ale přiznám se, že kdybych viděla červí díru na senzorech, neváhala bych kurz změnit a prozkoumat ji. Nemůžete se jí dostat zpátky?"
"Ne," řekla Cathryn. "Po našem průletu se rozpadla. Už není cesty zpátky."
"A vpřed je to náročné."
"Co tím myslíte?"
Kapitán si zašla pro kávu. "Elendary." Vrátila se ke Cathryn. "A Obi-Wana."
"O tom teď mluvit nechci," rozhodla Cathryn. "A ani nikdy jindy."
Cathryn nenápadně zavětřila známou vůni. Dovolila si chytit kapitána za ruce a přisunout si její kávu k nosu a přivonět si. V koutku oka se jí zaleskla slza, která jí hnedka stekla po tváři.
"Už jsem… zapomněla. Na mnohé."
"Bude to v pořádku." Řekla mírně kapitán.
"Takaros a já… bychom se s vámi rádi sešli odpoledne na poradu."
Kapitán přikývla. "Poradní místnost, ve dvě hodiny."
"Budu tam…"

Ve dvě se tedy na první palubě v poradní místnosti sešla kapitán se svou dvojnicí a s Takarosem. Takaros si vzhledem ke svým necelým sedmdesáti cm výšky nějakým způsobem vyšplhal na stůl a usadil se na něm. Cathryn seděla u něho. Už tady byli trochu dříve, a když kapitán přišla, ještě debatovali.
"Kapitáne?" oslovil ji mírně Takaros.
"Jen seďte," řekla kapitán a přisedla si k nim. "Musíme si promluvit o tom, co bude teď."
Takaros přikývl. "Tohle téma bychom opravdu měli vyřešit."
"Měli byste tu zůstat," řekla kapitán. "Bude to nejbezpečnější."
Cathryn se na ní podívala pohledem, jako by se dívala na blbečka. "Možná pro Takarose." Pak vstala a odešla k oknu.
"Kapitán má pravdu," řekl Takaros. "Na téhle lodi je bezpečněji než v tom poli asteroidů."
"Takrosi, Je tu bezpečněji, ale jen do té doby, než nás najdou."
"Podle informací z vašeho Voyageru už máme informace o jejich území a míříme pryč."
Cathryn se otočila. "A to mě má uklidnit? Roterové nemají pevné hranice území. Létají si, kam chtějí, jejich území se velice mění podle toho, kam až letí jejich lodě. Jediná hranice, kterou uznávají je hranice s Elendary, pokud už mají stopu Voyager, tak je máme co nevidět v patách."
"Voyager je v plné síle, dokáže se jim postavit."
"Jednou, možná i dvakrát bez větších škod, kapitáne." Namítl Takaros. "Ale jedna loď nikdy neobstojí proti zkušené válečné flotile a roterové ani jiné lodě nemají."
Cathryn se znovu otočila ke hvězdám za oknem. "Udělej, co chceš Takarosi. Já si vezmu raketoplán a pokusím se proletět územím roterů."
"To se vám nemůže podařit," namítla kapitán.
"Snad to bude stačit k tomu, aby vás už dál nepronásledovali."
"Cathryn, tohle je opravdu sebevražda. Mlhoviny, jako ta, u které Sedmá ukryla Voyager, nejsou na tom území více, než dvě, maximálně tři. Roterové by tě pronásledovali, dokud by tě nechytili, nebo dokud se nedostaneš k území elendarů. A to je tak malá naděje, že ti na to ani štěstí nestačí, nehledě na to, kolik zásob bys potřebovala. A zapomeň na červí díry, ty jsou na jejich území neostřeji hlídané."
Kapitán vstala a došla za Catryn. "Bude lepší, když tu zůstanete."
Cathryn svěsila hlavu a hlasitě vydechla. "Abychom si rozuměly, kapitáne," řekla mírně a znovu se narovnala, "nevadilo by mi sloužit pod vámi a pomoct téhle lodi se dostat domů. Další pomocná ruka se vám určitě hodí. Ale co až budeme u Země? Pochopte, že oni čekají vás, ne mě. Nemám na Zemi své místo. U elendarů mám alespoň to, když už nic. To riziko mi za to stojí."
"Mluví z tebe láska," řekl tiše Takaros.
"Co bys dělal na mém místě?" Zeptala se Cathryn.
Takaros se na ni usmál. "Nic menšího. Ale oblet toho území s raketoplánem, který nedosáhne ani pořádné nesvětelné rychlosti a s tak slabou palebnou silou je, alespoň myslím, nad tvé síly."
"Tak co navrhuješ?" Zeptala se Cathryn Takarose.
Takaros ztichl a kapitán se zamračila.
"Vy s ní souhlasíte."
"Přinejmenším je to zatím nejlepší řešení. Na lodi zůstat nemůže." Vysvětlil Takaros. "A s jiným řešením moc souhlasit nebude."
"A co vy?" Zeptala se kapitán.
"Dokud to tak budu cítit, zůstanu s Cathryn. Nesetkali jsme se náhodou." Odpověděl.
"Vyšší úmysl?"
"Spíše větší problém," řekla Cathryn, když spatřila za oknem přibližující se loď.
Voyager se otřásl a okamžitě ztratil warp pohon.

Z hyperprostoru se vynořilo velké roterské plavidlo a začalo na Voyager střílet. Pro silné zbraně roterů nebyly štíty Voyageru vůbec žádnou překážkou. Loď se stala okamžitě bezbranou a válečná loď si ji přitáhla k sobě.
"No a co teď?" Zeptala se Cathryn.
"Nesmíme váhat," řekl Takaros. "my dva se musíme dostat k Deltapláu a odletět. Snad je zmate, že teď je Voyager znovu v dobrém stavu a že to tady dlouho netrvalo."
"Zdržím je," souhlasila kapitán.
"Buďte na sebe opatrná," řekl Takaros a s Cathryn hned zmizeli ve skladu za můstkem, odkud zmizeli v průlezech.

"Tak co se děje?" Zeptala se kapitán na můstku.
"Kapitáne? Toto je Morgis." Řekl Chakotay.
Kapitán se málem skutečně otřásla odporem. Naštěstí se nestalo. Moc dobře si ho vybavovala z vizí vzpomínek své dvojnice.A stejně jako její dvojnice, i ona si pomyslela jak by mu mohl zakroutit krkem.
"Ráda vás poznávám," řekla naprosto klidně.
"Potěšení je na mé straně." Odpověděl Morgis.
To nepochybně.
"Smím vědět, pro jste střílel na mou loď?"
"Protokol, kapitáne," odpověděl Morgis. "máte na palubě dva uprchlíky, bylo by pro nás naprosto nepřijatelné, aby jim to prošlo."
"Koho přesně?"
"Takarose a ženu velmi podobnou vám. Vlastně mě napadá, jestli to nejste vy?"
"To musí být omyl," řekla kapitán. "Vidím vás poprvé."
Morgis si ji přeměřil pohledy, ale když nespatřil jizvu ve tváři, kterou dřív sám vytvořil, začal váhat. "Naši lidé prohledají vaši loď."
"Je mi líto, to vám nemohu dovolit." Řekla kapitán. "Protokol."
"Takže podle protokolu." Přikývl morgis. "V tom případě naše ozbrojené oddíly půjdou na vaši loď a jakýkoli odpor bude umlčen." S tím přerušil spojení.
"Kapitán posádce, loď se podrobuje kontrole, plně spolupracujte, ať to máme za sebou." Oznámila do komunikace a pak si otřela tvář. "Tady bude horko…"

"Veliteli?" oslovil vyděšeně Morgise jeho podřízený.
"Řekněte mi, že jste je už chytili." Řekl nadšeně.
"M… m… míří k… k nám loď. El… el… elendarsá." Vykoktal ze sebe postupně. "Vlajková."
"Cože?" Vyjekl Morgis. Nenáviděl Elendary, ale vajková loď byla těžce ozbrojená loď, která vzbuzovala úctu i u borgů, kteří jí nedokázali porazit. Morgis se s ní nechtěl setkat. "Ať sebou naši chlapi hodí, musíme rychle zmizet."

"Nalodili se," řekl Takaros.
"Tvoje schopnosti mě nepřestanou udivovat." Řekla Cathryn. "Kolik?"
"Čtyřicet jen na téhle palubě." Řekl Takaros. "Otočíme se, musíme jít úplně jinudy."
"Potrvá to dlouho."
"Chceš se nechat chytit?" Takaros trhl hlavou, ať za ním jde. Cathryn se otočila a plazila se za ním. "Ty to máš jednoduchý, když se nemusíš ani pokrčit."
"Myslíš?" Takaros se pousmál. "Víš, že jsem jednou uvízl ve větráku?"
Cathryn se usmála. "To muselo být náročný."
"To jsem ti neřekl, že mě tehdy vysvobodilo nádherné stvoření."
"Jak dlouho?"
Gondar se zamračil. "Dlouho jsme spolu nechodili, přišla válka a ta trhlina. Ale stejně se mi stýská."
"Znám ten pocit," řekla Cathryn a povzdechla si. "Stává se to asi každému na tomhle světě."
"Už jsme u žebříku," řekl Takaros.
"Půjdeme dolů, ne?"
Takaros se usmál. "Věř mi." A šplhal.
Cathryn se už dávno naučila mu věřit a tak hned lezla za ním.
Chvíli prolézali tunely.
"Počkej, jsme blízko strojovny," řekla Cathryn.
Takaros zakroutil hlavou. "Ta bude hlídaná nejvíce."
"Morgis, přišel tam za mnou."
"Pro tebe, Cathryn. co chceš udělat?" zaváhal Takaros. "Prosíme, nedělej žádnou blbost."
"Musím se mu postavit, Takarosi. Jinak s tím budu žít do konce života."
Takaros si povzdechl. "Dobře, ale počkej. Odlákám stráže, ať k němu můžeš. Ale nezabíjej ho, jinak si od toho neulevíš."
Cathryn přikývla. "Díky."
Úsměv Takarose byl příjemný, obzvláště teď, než vylezl z průlezu, aby předvedl strážím, čeho je v plné síle schopen…

Než se kdo nadál, Takaros na sebe nalákal spoustu roterských vojáků. Morgis a dvě stráže zůstali ve strojovně. S tím už si Cathryn poradit dokázala. Posádka odsud utekla, tak nikdo neviděl, jak vtrhla do strojovny a shodila obě stráže přes zábradlí.
"Opravdu stojíš za to," ozval se za ní Morgis.
Cathryn se otočila. "Ty!"
"Taky tě tu rád vidím." Řekl Morgis. "Nečekal jsem, že se vrátíš."
"Pošpinil jsi mou čest." Řekla pevně.
"A tys mě přišla porazit. To není tvůj styl."
Cathryn se odhodlala naplno a zaujala bojovou pozici.
Morgis zaťal pěsti, byla pro něj urážka, že si na něj vůbec někdo troufá. Rozběhl se proti ní. Cathryn se pohnula do buku a rukou do něj praštila, až z toho udělal salto a skončil na zemi. Cathryn nečekala a loktem mu vyrazila dech. Pak zase v klidu vstala.
"Máš štěstí, že mi tvá smrt nepomůže." Řekla Cathryn. S tím se narovnala a odešla k zábradlí. Přelezla ho a slezla. Přecenila se ale, její léčené vazy nemohly udržet její váhu a spadla.
Pak otevřela oči a hned je vyvalila.
"Cvičíš?"
"Obi-Wane? Co tu děláš?"
"Chytám tě." Řekl Obi-wan, držel ji v náručí, byl opřený o warpjádro. Teď přeskočil zábradlí a postavil Cathryn na nohy. "Pojď, půjdeme domů."
Cathryn si opřela hlavu jemu o rameno a nechala se vést. Vše bylo v pohodně.

"Kapitáne, od povrchu se odděluje loď, která tím ztratila maskování." Řekl Hary na můstku. "je elendarská… počkat, druhá se vynořuje ze subprostoru."
Tuvok se přidal. "Obě bojují s roterskou lodí. Jejich výsadek na naší palubě se stáhl."
"A co Deltaplán?" Zeptala se kapitán.
"Je stále v našem hangáru." Odpověděl Tuvok.
"A co…" kapitán se zadrhla.
"Druhá kapitán Janewyová není na palubě." Odpověděl Hary. "Takaros je v průlezu mezi třetí a čtvrtou palubou."
"Doufám, že se dostala na Elendarskou loď." Kapitán si povzdechla. Více už ale udělat nemohla.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama