Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Prosinec 2009