Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Mistr Jedi - vzkříšení: Ex post facto (2. část)

19. března 2011 v 10:01 | Morell |  Mistr Jedi - vzkříšení

2. Archívy

Až, když byl Gondar schopen dobře chodit, začaly se dělat plány. Estel odletěl na Grentaryk sám, aby zjistil, co se dá. Mezitím oba bratři zvažovali různé strategie nad mapami planety jejich druhu. Chtěli mít připravený plán, kdyby se někde ocitli v nouzi, aby mohli rychle zmizet z planety.
Estel se vrátil dříve, než čekali. Jeho loď se usadila ve městě kousek od chrámu a on došel pěšky. Usmíval se, byť byl znavený po cestě.
Společně si našli prázdnou místnost, náhodou je Yoda vtáhl do místnosti rady nejvyššího vědění, kde zrovna nikdo nebyl, a Rada nezasedala. Tady, na vrcholu věže měli klid.
"Mám pár kontaktů, dokonce i ve vládě." Začal Estel pomalu. "Z toho, co jsem viděl nebo se doslechl se o vás na Grentaryku nikdo nezajímá. Nicméně…" vyhlédl z okna a pár vteřin se díval, jako by tam viděl něco důležitého. "Nicméně se mi povedlo vyštrachat a neptejte se mě jak, že vláda stále financuje projekt, který zahrnoval váš vznik. Pokud to mohu posoudit, tak vás se už jejich práce netýkají, ale očividně pokračují."

"To se mi vůbec nelíbí," řekl Yoda rozladěně. "Už jen to, že je Soran naživu se mi nelíbí. Co má za lubem?"
Estel se znovu podíval z okna a už se zpět neotočil. "Vrtá mi to hlavou celou dobu, co jsem se sem vracel, Yodo. Grentaryjší whillové jsou… podivní. Kdysi mezi whilly došlo k rozvratu a ti, které dnes známe, jsou vlastně vyhnanci. Planeta, které říkají Grentaryk se ve skutečnosti nazývá Oriasale. Tak ji sami whillové kdysi nazvali. Když ji zkolonizovali, stali se z bojovníků s nedokonalostí obchodníci a časem ztratili své vědomosti o Síle i svou čistotu. Na svůj původ ale naštěstí zapomněli. Mám pocit, že jim to ti, kteří je vyhnali, vymazali z myslí, aby je už neohrozili. Ale přijde mi podivné, že se vláda vrátila k něčemu, co se jí tak nehezky vymklo. Vytvořit pro řád dva dobré rytíře Jedi bylo sotva v jejich plánech. A kromě toho, proč vás vlastně naklonovali? Na tohle bych rád znal odpověď."
"Ale let pro nás na Grentaryk je tedy bezpečný?"
"Obecné riziko je tu vždy." Řekl Estel. "Podle toho dopisu se vás Soran zjevně snaží udržet stranou… nebo ho poslal právě proto, aby vás nalákal k sobě a pokusil se vás znova uvěznit. Toho bych se upřímně obával. Ale jinak se zdá, že whillové teď dost vyjednávají s Republikou, takže se tam pohybuje i pár rytířů Jedi. Takže se ani nebudete muset skrývat."
Gondar se podíval na město. "Na co se díváš?"
Estel se tvářil nepřítomně. "Na něco, co tvé oči nemohou vidět." Odpověděl.
"Zneklidňuje tě to." Zhodnotil ho Gondar.
Estel přikývl. "Padl do stínu." Řekl tiše.
"Kdo?" Zeptal se Yoda.
"Náš čas nastal," řekl Estel. "Půjdeme…"

Co Gondar nesnášel, byly uzavřené prostory. A teď, a palubě lodi, která pronikala do vesmíru, se tenhle pocit ještě zhoršil. Estelova loď byla sice pohodlná, ale moc místa neskýtala. Gondar neklidně přecházel, sledoval spícího Yodu a chvílemi šátral v zásuvkách. Najednou našel kus látky s nakresleným symbolem, nádherným, ale pro něj naprosto neznámým. Chvíli se díval a pak se rozhodl Estela zeptat. Přešel na malý můstek lodi.
Estel pil horký čaj a po očku kontroloval řízení. "Ty ses mi šátral ve věcech?"
"Omlouvám se," řekl Gondar poníženě, "Necítím se nejlépe. Chtěl jsem se zeptat na tenhle symbol."
Beze slova se Estel otočil jeho směrem a shlédl, co Gondar držel v rukou. "Nemohu ti to říct. Váže mě slib." Řekl nakonec.
"Ani náznakem?"
Estel zakroutil hlavou. "I částečné porušení slibu je jeho porušením. Pochop mě, udělalo by mi radost osvětlit ti význam toho, co jsi objevil."
"Je to dobré znamení?"
Estel mlčel.
Gondar nakonec pokrčil rameny a šel látku vrátit tam, kde ji našel. Pak se za Estelem vrátil.
"Něco tě trápí," konstatoval Estel.
"Hmmm," přikývl Gondar. "Víš já…" zarazil se a začal zvažovat, jestli může promluvit.
"Moudré," otočil se k němu Estel, "nejdříve přemýšlet a až pak mluvit."
"Je to osobní," přiznal Gondar. "A teď, když bych o tom chtěl mluvit… najednou nemohu."
"Pak se mě to nejspíš netýká."
Nastalo ticho a Gondar měl pocit, že ač to neřekl, stále to stojí ve vzduchu okolo.
"Jednou si o tom promluvíme." Řekl Estel po chvíli.
"Jednou," souhlasil Gondar…

Planeta, která byla nyní nazývána Grentaryk byla mírného podnebí, bez větších zvířat (která byla vyhubena), s uměle udržovaným ekosystémem. Estel vybral pro přistání jednu z plošin na okraji hlavního města. Zajistil a zabezpečil loď a vydal se i s bratry na výzvědy. V rušném městě i Gondar snadno splýval s davem, i přes své neobvykle tvarované nohy nebyl vyšší, než ostatní okolo něj. Estel je dovedl na náměstí.
"Tady se za dvě hodiny sejdeme, jestli souhlasíte. Budu se pohybovat po okolí a zjišťovat novinky. Buďte opatrní."
"Dobře," souhlasil Yoda.
Estel je pozdravil kývnutím hlavy a vydal se do jedné z ulic.
"Tady se jeden lehce ztratí," připustil Gondar a sledoval, jak nad ním přelétají lodě.
"Aspoň můžeš dokázat svou orientaci." Nadhodil Yoda. "Pojďme tudy." Řekl. "Alespoň se tu zorientujeme."
Gondar ho nespojeně následoval…

Když se vrátili na místo setkání, spatřili tam Estela, jak debatuje s dalším whillem v řeči, které nerozuměl. Ale podle slov ji brzy poznal.
"Estel nám něco tají." Řekl Yoda tiše Gondarovi, než k němu došli.
"Ale co?" zaváhal tiše Gondar. Nebyl si tak jistý, že podezřívavost je na místě.
Neznámý whill se s nimi ani nesetkal, okamžitě odešel.
"Objevil jsi něco?" Zeptal se Gondar.
"Můj přítel zde občas přebývá. Prý tu včera viděl přecházet pár whillů v pláštích. Na tom by nic divného nebylo, kdyby jeden z nich nebyl Soran."
"Jak ale mohl přežít? Byl jsem u toho, když umíral." Namítl Gondar.
"Zjevně si ho nedorazil pořádně." Odpověděl Estel.
"Zní to nepravděpodobně," řekl Yoda. "Ale ten dopis…"
"Jak umíral?" Zeptal se Estel najednou.
"Na krk mu vystříkla má krev, kyselina."
"Krvácel z krku?"
"Ano, z cév."
Estel mlčel.
"Co se děje?" Zaváhal po chvíli Yoda.
"Snažím se najít někoho, kdo by dokázal vyléčit takovou ránu." Odpověděl Estel. "Gondar má pravdu, ta rána byla smrtelná, pokud mu krev rozleptala krční tepny, je mimořádností, když někdo takovou ránu přežije." Došel k blízké rostlině a protáhl mezi prsty jeden z jejích tenkých listů. "Musel to být někdo velmi zkušený v používání Síly, protože běžná medicína takového tvora zachránit snad ani nedokáže."
"Co třeba Negu?" Zaváhal Yoda.
"Nikdy jsem ho na Sarkorys neviděl." Namítl Gondar.
"To ale neznamená, že tam nebyl."
Gondar se zarazil. "Tehdy jsme ještě nebyli vycvičení, takže je to klidně možné." Připustil.
"Máš to?" Zeptal se Yoda.
Estel se pousmál a vytáhl falešné doklady. "Jestli vás chytí, tak vás moc dlouhý život čekat nebude." Ztichl. "Za vloupání do vládních archívů vláda posílá ne do lochu, ale do radioaktivního dolu. Ani vetřelec, který jim tam utekl, dlouho nepřežil."
"Každopádně musíme počkat na tmu." Řekl Yoda.
"Do té doby budeme v lodi." Řekl Estel…

Pod rouškou noci a v černých róbách oba bratři mizeli ze stínu do stínu. Estel je vedl ulicemi, kde se mohli snadno ukrýt, když někdo šel. Do cílové budovy ale vešli, jako by se neplížili.
Strážný si je přeměřil. "Co chcete?" Zeptal se zostra.
"Máme doklady," řekl Estel s drobným pohybem ruky. Ukázal mu falešné papíry. "Necháte nás projít," řekl tiše, ale jasně."
"Nechám vás projít." Řekl strážný zmateně a ustoupil.
"To bylo dobrý," řekl tiše Yoda, když byli vevnitř a vydali se k archívu.
"Tudy," řekl Estel. Došel k jedné ze soch. "Mám zde přítele, občas pracuje i pro vládu a má přístup na dost míst." Pak šáhl do škvíry a vytáhl přístupovou kartu. Pak prošel chodbou a otevřel pancéřové dveře.
"Je to na nás Yodo. Vezmu si pravou stranu, ty levou." S tím vešel a začal hledat. "Soustřeď se na hlášení, vše ostatní je zbytečné."
"Já budu hlídat." Řekl Gondar a zůstal ve dveřích s pohledem upřeným na chodbu.
Málem začal usínat, když se najednou ozval Yoda, že něco našel.
"Vezmi to a jdeme, už jsme tu dlouho." Řekl Estel.
Zavřeli za sebou a zmizeli, jak nejrychleji to s ukradenou složkou šlo.

Zastavili se v jedné z temných ulic, kde nesvítila světla a mohli se navíc schovat za velký kontejner. Tam se schoulili k sobě, než Gondar rozsvítil baterku nad složkou, kterou Yoda uzmul. Nic okolo ani nenaznačovalo, že tam jsou.
"Co jsi vlastně našel?" Zeptal se tiše Gondar.
"Je to hlášení, staré dva a půl měsíce, vlastně jich tu je víc, přečetl jsem si jen úryvky, ale je to ono." Chvíli tiše četl. "Poslouchejte:"

Všechno jde podle plánu, můj pane.
Ačkoliv mám stále pochybnosti, jestli můj dopis ti dva uteklí kloni dostali. Podle posledního klona (č. 13) jsem podle instrukcí vytvořil dalšího klona a přípravy na rituál už probíhají. Nevěřím ani za mák tomu najatému šarlatánovi, ale pokud dokáže, o co byl požádán, všechny ty útrapy se nám ještě zúročí. Pokud se to povede, tak se těch dvou uprchlých můžeme bez obav zbavit, protože už nebudou potřeba jako rezervoáry DNA.
Přikládám seznam všeho, co budu ještě potřebovat a hlavně, co bude ten nový klon potřebovat.

"Rituál?" Zaváhal Gondar. "To se Soranovi nepodobá, je to vědec, pokřivený a loajální temné straně, ale stále vědec, věří jen tomu, co vidí."
Yoda otočil stránku. "Dále tu stojí, že se jim rituál povedl." Řekl Yoda. "Já… ale ne."
Gondar chvíli počkal, než se Yoda trochu uklidní.
"Ten rituál byl sikhský, několikrát ho úspěšně provedl darth Sidius." Přejel očima další řádek. "Vzkříšení." Řekl.
"Koho?" Zeptal se Estel.
To už byl otřesený i Gondar. Také dobře věděl, jaké to je žít pod rukama Sorana.
"Našeho otce," řekl Yoda. "Máme velkou část jeho genů, takže je to možné."
"Naznačujete mi, že Soran vzkřísil mistra Yodu, Jediho, který žil před tisíci lety?"
Gondar poznal cosi v jeho hlase, co ho zaujalo.
"To by dávalo smysl." Řekl. "A rve mi srdce, když si pomyslím, čím musí procházet."
"Pokud prochází." Řekl Estel. "Protože pokud vy jste byli pro ně jen pokusy, vedlejší produkty, tak k němu se budou pravděpodobně chovat jinak. Ale o dobrém zacházení bych také moc neuvažoval. Raději se vraťme k lodi a zmizme odtud."
Bratři souhlasili…

Estel jim oznámil, že je vezme jen kousek odtud, k mlhovině, aby se mohli případně vrátit. Zastavil loď, sklopil si křeslo a usnul.
S neklidem Gondar seděl u stolu, na jehož druhé straně se Yoda prohrabával složkou plnou příjemných hlášení od Sorana. Náhle se mu něco rozleželo v hlavě.
"Nebyl i Soran nakonec vzkříšen?"
"Nebyl." Řekl Yoda s jistotou. "Tady na žádance jsou náhradní díly pro nervový přenos ke kontrole umělých implantátů. A i v některých jeho hlášeních je, že má nahrazenou půlku ruky a operovaný krk."
"Jak ale přežil?"
"Můžeme se jen dohadovat, ale pokud má pravdu Estel, tak tam Negu byl a udržel ho naživu. Whillové ho pak už jenom museli léčit. Zjevně se ale léčil za chodu, jinak by nestihl tak rychle vytvořit dalšího klona."
"Tak co vlastně hledáš?"
"Souřadnice, kde á svou loď, ale nikde je tu nevidím. Bez nich nám bude trvat věčnost, než ho najdeme."
"To už tam navíc být nemusí." Gondar se složil na stůl. "Co když ho zklameme?"
"Možná ani nebude koho zklamat. Vzpomínáš si, jak Estel říkal: 'padl do stínu'? Cítím, že bychom se měli mít opravdu na pozoru."
Gondar se hluboce nadechl a vstal. "Jdu do ložnice. Musím meditovat. Ale cítím totéž."
"Opláchni si před tím obličej," řekl Yoda. "Pomáhá to."
"Zkusím to." Přikývl Gondar…

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Měsíční Něco aka Darth Koťátko-sama též zvané Shikayore Kotia Měsíční Něco aka Darth Koťátko-sama též zvané Shikayore Kotia | Web | 10. dubna 2011 v 13:34 | Reagovat

Děkuji ^^

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama