Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Tisíc hvězd a my - 36. kapitola

22. července 2014 v 5:00 | Morell |  Tisíc hvězd a my
Dardanal
"Elfové se vrátili," hlásil temný elf. "Kodinar se nevrátil."
"Takže je na mně vést flotilu do boje." Řekl Dardanal tiše. "Letíme, nemáme čas." Lodě se okamžitě pohnuly a postupovaly do další části města, připravené k boji. Dardanal se ještě jednou podíval na věž. "Brzy nashle, příteli." Řekl tiše ke Kodinarovi. Brzy poté spatřil výbuch a vrchol věže se rozpadl. Kodinar měl při sobě opravdu silnou výbušninu.

Jakmile hlavní loď pronikla do další části, okamžitě nabíjela zbraně. Byli tam dvě lodě temných elfů, které už stačili jednu ze slabých lodí zničit. Naštěstí nebyly nepřítelem silné lodi temných elfů a byly brzy na prach.
"Tahle část města je zamořená nemrtvými a démony, žádní další letci. Neohrožují nás a cesta dál je volná."
Dardanal přikývl, Tedy kupředu."
Další čtvrť byla skutečně v troskách. Tady to ale vypadalo prázdně.
"Tohle místo je zamořené, sem si ani démoni netroufnou kvůli radiaci." Řekl elf. "Lodě postupují dál."
Dardanal se zamračil. Ještě tři skoky a budou tam. Po dalším skoku opravdu nastaly potíže, Také velmi zničená čtvrť byla domovem nemrtvým elfům už s lepšími loděmi (a také jich měli mnohem více) a bitva v tak omezeném prostoru byla krutá. Dardanal dělal co mohl a věděl, že Sa'rael též, ale ztratili dost lodí. Nepřítel byl velmi silný a udolat ho nakonec znamenalo obětovat několik lodí k čelnímu nárazu do nich. Ztratili skoro půlku flotily, než se jim podařilo dostat dál.
"Máme stále Harlekýny?"
"Jejich dvě lodě jsou stále ve formaci."
"Jsou důležití." Řekl Dardanel mírně. "Bez nich to nezvládneme."
Další skok je přivedl opět do míst zamořených démony, ale ti létající vzduchem nemohli lodě příliš poškodit, ale mohli se dostat dovnitř.
"Na to nemáme čas," řekl si Dardanal tiše. "Ať se s nimi Sa'rael nezdržuje. Musíme se tam dostat!"
Poslední skok do části města, která doslova srostla s okem. Jak si Dardanel a Kodinar mysleli, oko proniklo do temného města a bylo s ním propojené.
"Démoni na palubě!" řekl elf.
"Ať Sa'rael pokračuje k okraji oka." Řekl Dardanal a vystřelil do portálu, který se zhmotnil na palubě. Okamžitě se zavřel ale z druhého už stačil vyskočit démon. Dardanal ho vyřídil a díru zavřel. Pak zabil i druhého.
"Všechny lodě čelí útoku. Harlekýni se přenesli sem… Pane, oko je plné silných deformací, loď se asi po hodině začne rozpadat."
Rozsekl dalšího démona. "Jen aby dokázali ochránit systémy lodi dost dlouho. Bojovat umí, ale nakonec se i oni unaví." Dělalo mu to starosti, proto se uklidňoval bojováním s démony. On měl velkou výdrž, nikdy nepolevil v tréninku. Přesto se snažil být v klidu a šetřit energií.
"Dosahujeme potřebné pozice." Řekl elf, "deset vteřin."
V tu chvíli byly proraženy dveře na můstek a dovnitř vlezli další démoni.
"Ústup!" přikázal Dardanal. "Braňte se, mizíme!"
Elfové okamžitě odskočili od konzolí a snažili se bránit. Dardanal poznal ztracený boj, když ho viděl. Snažil se elfům pomoci, ale otevřely se další tři portály. Nemohl se k nim dostat. Nějak se mu podařilo obejít hlavní boj. "Promiňte mi." Řekl tiše a utekl, zatímco za sebou slyšel smrtelný křik elfů.
Jakmile byl z dosahu, zastavil se a vydechl. Loď je na pozici, ale on musí nějak spustit odpálení hlavic, které si na tohle připravili. A dochází čas. Dardanal zamířil do centra lodi. Cestou stále někde slyšel boj. On sám rozsekl pár démonů, když se před ním objevil jeden z nejhorších. Zavrčel, ale ukázal na něj mečem. "Jdi mi z cesty."
Démon se rozesmál tím nejodpornějším hlasem a vrhl se na něj. Dardanal si jen okrajově uvědomoval bílé světlo, které jím začalo během toho boje pronikat. Démon ho sekl hlouběji, když si záře opravdu všiml a uvědomil si, co je zač…

Když dorazil do místnosti, kde byl Sa'rael, hlídaný dvojicí elfů, málem si myslel, že tam není nikdo, protože z dálky viděl vyrvané dveře. Oba elfové byli lehce zranění, ale žili.
"Elarone?" Dardanal se na něj podíval s bolestí v srdci. Bylo to jeho dítě, které tu stálo na noze spálené do černa. Stejně vypadala jeho ruka, obojí levé…
"Démoni si přinesli plamen a chtěli mě popálit. První mi ten prevít zasáhl ruku, a když umíral, tak ještě nohu." Řekl Elaron.
"To je dobrý, pane." Řekl temný elf. "Dal jsem mu auribach, legendární sérum temných elfů, necítí žádnou bolest, vydrží až do konce."
Dardanal přikývl. "Můstek dobili démoni. Řekl a přešel k Sa'raelovi. "Poslouchej mě, Sáre. Převeď na sebe řízení všech systémů lodi. Použij Autorizac:i Kodinar, přístupový kód: 2482276."
"Převod dokončen." Odpověděl mu Sa'rael. "Nabij všechny torpéda, co máme na palubě, a znič síť, která udržuje temné město v celku. Oko je tak pevně připojené k městu, že kolaps města ho uzavře."
"Vybírám nejlepší místa k odstřelu." Řekl Sa'rael. Pár vteřin mlčel. "Výpočet dokončen. Nabíjím zbraně."
"Pal bez rozkazu a pošli lodím zprávu, aby zmizely."
"Žádná loď není pod kontrolou elfů." Řekl Sa'rael. "Řídící systém zbraní nefunguje."
"Půjdu tam." Řekl Dardanal, než se stačil Elaron rozběhnout. "Vezmu si tvůj meč a dám ti svůj, Ele, bojím se že tam dole je něco ještě chytřejšího, než démoni."
"Nic jiného není vyřazeno?"
"Nic důležitého."
"Pane, to sám nezvládnete."
"Pokud ho přestanete bránit, než dojdeme konce mise, tak všichni umírají zbytečně. Ten systém vypadl, aby vás odtud odlákali, to jim nesmíte dovolit." Oba elfové opatrně přikývli. "Spoléhám na vás." Řekl Dardanel. Dej mi svůj meč Elarone, prosím."
Elaron se zdráhal, ale nakonec mu dal svůj temný meč a přijal tradiční čepel. "Díky." Řekl Dardanel a rozběhl se chodbou k místům, kde mohl zprovoznit systém, který vypadl…


Elaron
Jakmile Dardanal odběhl, Elarona sevřela úzkost.
"Musíš být silný." Řekl temný elf. "Pro něj i pro ostatní."
Loď se otřásla. "Oko musí mít zhoubný efekt na loď." Řekl Elaron. "Nebo někde něco vybuchlo."
"Deformace poškozují loď." Řekl Sa'rael. "Při dalším otřesu pravděpodobnost vyřazení zbraňového systému z provozu."
"Kdysi jsi byl mnohem pozitivnější." Ohradil se na něj Elaron. Spatřil další portál a hned ho střelou zavřel.
Vteřiny ubíhaly a pomalu se měnily v minuty. Otevřelo se hned pět portálů a navíc přibíhali démoni chodbou. Elaron udělal otočku a do jednoho z nich vrazil meč. Vytáhl ho i s mrtvým démonem a vrhl se na dalšího. Zabil čtvrtého, když uslyšel výkřik. Okamžitě přiskočil k Sa'raelovi a démonovi, co ho kousl do břicha, usekl hlavu. Temný elf se postaral o zbývající tři, zatímco Elaron sundal ze Sa'raela velkou hlavu a podíval se na krvácející břicho. (Sa'rael na sobě měl jen kalhoty) "Kousl hluboko. Zvládáš loď?"
"Komunikace lodi s pilotem nepoškozena." Řekl, ale do toho se mu na tváři opravdu promítala bolest. Elaron zakryl rány rukou. "To bude dobrý." Řekl tiše a rychle rány obvázal. Měl obvaz napuštěný hojivou mastí, která rány velmi rychle uzavírala.
"Pojď mi pomoct"! křikl temný elf, který rozsekl dalšího démona a přestával stíhat.
Elaron vyskočil a šel mu na pomoc. Společně na to zatím stačili. Přišel další honivý plivač. Elarona už jen pohled na něj dráždil. Démon přišel k nim a plnou spršku své hořící kyseliny vyplivl na temného elfa. Ten si také píchl auribach a snažil se s ním bojovat. Elaron zapíchl jiného démona a skočil k nim, Další démon se na něj vrhnul a tak ho otočil, že jeho levou stranu celou postříkala ohnivá kyselina a on byl ohněm opět zasažen. Zbavil se démona, ale temnému už nepomohl. Rozsekl plivače a rychle skočil po dvou démonech, kteří se blížili k Sa'raelovi.
"Nezvládnu to sám." Řekl a děsilo ho to.
"Zbraně jsou připraveny, odstřel zahájen."
"Dokázal to." Řekl Elaron tiše a zabil dalšího démona. Po pár vteřinách uzavřel dva portály.
"Temné město začíná kolabovat." Pak otočil hlavu, aby viděl na Elarona. "Autodestrukce byla zaktivována."
"Sáre, přece máme zmizet! Vyveď loď pryč."
"Členů posádky: jeden," řekl Sařael. "stále lodí osídlených elfy: jedna. Autodestrukce nastavena na pět minut."
Elaron k němu došel. "Odpojím tě."
"Není čas." Ta věta ho zadržela. Nebyla monotónní, jako vše ostatní, co Sa'rael říkal. Byl to naprosto jeho hlas. "Uteč. Prosím."
Elaron se zadrhl, ale po dvou vteřinách se vzpamatoval. "Ale ty…"
"Prosím, běž." Pak se zase natočil do původní polohy a mluvil synchroně s počítačem. "Přepětí v reaktoru, výbuch reaktoru za čtyři minuty, padesát vteřin."
Konečně udělal Elaron pár kroků zpátky, ale k tomuhle se musel přemáhat. Srdce se mu roztlouklo a trvalo patnáct vteřin, než se dokázal vůbec otočit. Pak už ale běžel.
Hnal chodbou, pak další a další, že už tu nebyli žádní démoni, mu nepřišlo na mysl. Šokovalo ho, že se před ním zvřely dveře.
"Prosím, dodržte evakuační proceduru." Ozval se počítač a otevřely se jiné dveře. Elaron nepřemýšlel a zamířil tam, kam ho počítač a Sa'rael vedli.
Pokračoval tedy chodbami a došel do hangáru dříve, než čekal. Jenže jeho Crismon už doplatil na boje i deformace a byl roztržený napůl. Elaron málem propadl zoufalství, když uslyšel "Prosím dodržte evakuační proceduru." Všiml si dalších otevřených dveří. Běžel dál. K funkční lodi na palubě mu to trvalo dlouhé minuty. Nakonec tam doběhl, k bílo-modrému havranovi. Sa'raelovu havranovi. Zřejmě ho sem převezl Oringa, který s ním občas taky létal. Byl nastartovaný a připravený vyrazit. Kokpit otevřený.
Elaron nasedl a rychle se připásal. Kokpit se už zavřel a dveře doku se rychle otevřely. Elaron zvedl loď do vzduchu a rychle vyletěl ven. Byl ale v moci oka a jeho loď, byť byla menší, než bitevní křižník, se nemohla snadno dostat z moci gravitačních sil oka. Dělal co mohl, aby se alespoň vzdálil od lodi.Při tom spatřil, jak obrovské tlaky drtí temné město. Uvědomil si, že jestli ho neopustí, bude sám rozmačkán, se vším, co tu je. "Zbývá minuta." Zašeptal si. Dokázal se dostat kousek od lodi, když ho konečně víry pustily a on zamířil do temného města, které pomalu kolabovalo. Netušil ale, jak se dostat ven. Přechod do další čtvrti mu nepomůže. Třicet vteřin. Elaron otočil loď, aby se rozhlédl všemi směry, když ho napadla jediná cesta, na kterou mohl přijít. Sešlápl pedál. Dvacet vteřin. Zamířil přímo do oka warpu, přímo do srdce chaosu. Deset vteřin. Minul křižník a gravitační víry s ním začaly cloumat, jak ho táhly. Uvědomil si, že ho táhnou zpět k lodi. Rychle uhnul z proudu a dostal se hlouběji do víru, když v odraze skla spatřil výbuch. Elaron cukl rukou, zavřel oči a hlavu si zakryl dlaněmi. Výbuch ho okamžitě pohltil…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama