Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Tisíc hvězd a my - 37. kapitola

25. července 2014 v 5:00 | Morell |  Tisíc hvězd a my
Legolas
Thranduilův strach byl zjevný, jeho rozkazy se rozletěly jako roj včel. Celý hvozd byl během pár hodin v pohotovosti. Legolasovi se to nezdálo. Kvůli jednomu netvorovi se takhle nepanikaří. Usadil se u spíže, žvýkal kus masa a k tomu přikusoval jablko. Věděl, že tím elfy, kteří okolo něj šli, šokuje a jejich pohledům se smál. Chuť provokovat tátovy poddané ho přešla ve chvíli, kdy spatři zářivý štít uprostřed místnosti. Než se nadál, vyskočil z něj další z těch démonů a šel rovnou na něj!

Legolas po něm hodil jablko a vytáhl nůž. Démon se na něj vrhnul a Legolas se mu uhýbal. Neuhnul ale včas a démon se zakousl do masa a vyrval mu ho. Ustoupil o dva kroky, snědl ho a mlsně se oblízl. Legolas vytáhl druhý nůž se slovy: "teď jsi mě naštval."
Démon se rozesmál! Tím Legolase dopálil ještě víc a na to doplatil. Legolas obešel mrtvého démona, schoval jeden z nožů a zvedl ze země jablko. "Škoda masa." Řekl si, otřel jablko a schoval do kapsy, protože už slyšel zvuky boje. Rozběhl se k hlavní síni. K jeho překvapení, než tam doběhl, byl démon mrtvý. Thranduil nad ním stál a otíral si meč od černé krve.
"Tady jsi." Řekl k Legolasovi. Chtěl pokračovat, když uslyšel třískání na bránu, kterou před chvílí zavřeli.
"Ta brána vydrží." Řekl Thranduil klidně. "Nedá se rozbít. Nemohou ji otevřít násilím."
"Z venku určitě ne." Souhlasil Legolas. "Ale co zevnitř?"
"To se snad nestane."
Ozvala se silnější rána a z okrajů brány spadal prach.
"Tohle mě děsí." Připustil Legolas a rozhlédl se. I on už tušil, že rány na bránu nebudou to nejhorší.Legolas nějak nedůvěřoval svému okolí.
Rány na bránu náhle ustaly. Ticho se náhle rozlezlo celým palácem.
"Tohle se mi nelíbí." Řekl tiše Thranduil.
Elfové napínali uši a poslouchali, ale kromě dechů jich všech nic. Všichni se pomalu uklidňovali, když někdo vykřikl: "Hej!"
Legolas se na něj otočil a pak k místům, kam se díval. Byl tam elf, tmavé vlasy, otočený k nim zády a opřel se do brány. Opředená kouzly šla zevnitř otevřít snadno. Legolas málem zaklel, ale to si v přítomnosti svého otce neodvážil. Spatřil prostor za branou, ale nikdo tam nebyl, žádný elf, žádná zrůda.
"Otoč se!" Slyšel zavolat Thranduila a elf se otočil.
Nejen Legolas se zhrozil. Elf měl podřezaný krk a celé tělo od krve. Kvedlavě zamířil k nim. Než Legolas stačil polknout, zadrnčela tětiva a jediný šíp proletěl elfovi hlavou. Nespadl mrtvý k zemi, rozběhl se.
Thranduil hodil vypůjčený luk na elfa, kterému ho vzal ze zad a znovu vytasil meč. Jakmile byl elf nadosah, skočil po něm a sťal ho. Musel ho rozseknout ještě několikrát, než se přestal hýbat.
"Nemrtvý." Řekl dotčeně.
Výkřik démona je všechny otočil zpět k bráně, již plné démonů. "Ústup za druhou bránu!" Křikl Thranduil. Byla to jeho prozíravost, co ho přimělo vystavět kromě jedné i druhou bránu, byť se to zdálo zbytečné. Nyní za ní elfové zaběhli a zavřeli ji.
"Ať se připraví zátarasy, tady je dlouho nezadržíme!" přikázal král a elfové se rychle rozdělili. Většina šla ke stěnám, ve kterých byly otvory pro střelbu, ale pár šlo předávat rozkazy a stavět zátarasy.
Legolas se k nim připojil a střílel do všeho, co se tam hýbalo a mělo více zubu, než on. A že jich tam bylo. Vystřílel šípy, než si to uvědomil a jednou opravdu vystřelil jen vzduch. Ucítil, jak do něj drkl elf a podal mu pořádnou zásobu šípů. "Díky," řekl a hned střílel dál. "Kolik jich tu je?"
Elfové bojovali a drželi je zpátky, dokud to šlo, tak šípy, pak noži a meči. Skrze malé díry se provlekl vždy jen jeden démon, takže je stačili likvidovat. Za nimi se tvořilo těch zářivých portálů minimum. O ty se staral Thranduil a jeho královská stráž.
Legolas se prudce otočil, když uslyšel Thranduilův bolestný stén a bez přemýšlení vystřelil po démonovi, který ho zasáhl. Mělce, ale více nestihl. Padl mrtvý k zemi. Legolas se ohlédl. Elfové ustoupili od dvou otvorů. "Ústup!" Křikl Legolas. "Eru, pomoz nám." Špitl a pomáhal elfům ustupovat do tunelů. Naštěstí to démonům po stěnách klouzalo, ale to je moc nezdržovalo.
Elfové ustoupili do tunelů a dělali co mohli, aby démony zvládli. Legolas věnoval zoufalý pohled elfovi, kterého démoni trhali na kusy a jedli ho. Rychle se ohlédl jinam. Šípy už mu došly, takže pracoval noži, kdykoliv se k němu nějaká z těch zrůd přiblížila. Thranduil už měl ruku obvázanou, ale z boje se nestahoval. Oni oba cítili zodpovědnost za elfy a budou je bránit do posledního dechu.
Démoni je ale postupně zatlačovali zpět. Elfové se ocitli v jedné ze síní, kde se pořádaly hostiny, když je démoni sevřeli a oni byli v kruhu nepřátel. Zřejmě tomu bylo různě po paláci obdobně.
Legolas dýchal zprudka nejen vyčerpáním. Nebál se smrti, ale hnusila se mu představa, že je všechny tyhle zrůdy sežerou. A k tomu se postupně schylovalo. Nyní se démoni zastavili a drželi se mimo dosah jejich zbraní. Thranduil zatáhl do středu kruhu zraněného elfa s pokousanou nohou.
Démoni syčeli, ale vyčkávali. Ještě se do tohohle boje pustit nechtěli, nebo jim někdo přikázal počkat. Nebo možná je mají takhle držet jako vězně. Ta možnost se mu nelíbila. Pohlédl na démona před sebou a spatřil, jak nasává jeho vůni. Určitě je před útokem držel rozkaz. Legolas pomalu popadal dech. Nebyl si jistý, na co čekají. V krku se mu udělalo sucho. Pohlédl mu do očí a představoval si, že zřejmě myslí na to, jak mu bude chutnat.
"Zachovej klid, Legolasi."
Legolas se neohlížel na Thranduila ale trochu uvolnil své napjaté svaly, připravené vyrazit v bleskové rychlosti.
"Něco je zadrželo, ale démon to nebyl." Řekl Thranduil rozvážně. "Jestli ho napadneš, budou znovu bojovat. Možná stačí počkat."
"Počkat na co?"
Jeden z démonů vydal dlouhý výkřik směrovaný na elfy.
"Bojujte!" křikl Thranduil. "Bojujte za své životy!" Pak ztišil hlas, zatímco zapíchl démona. "Něco není v pořádku:" zabrblal.
Legolas Vykryl démona, který se sápal na jeho tátu, rozsekl dva jedním švihem a uskočil. Démoni elfy rozdělili. Legolas zakopl, udělal kotrmelec, bodl do hlavy, která ho chtěla kousnout, vstal a kopl při tom dalšího. Postavil se nad pokousaného elfa a bodl do hlavy, která se ho snažila odvléct. Vrátil pravý nůž do pochvy a vzal ubohému elfovi meč. Delší čepel potřeboval. Démoni byli odolnější než pavouci a skřeti. Rozdrtil nemrtvého elfa a rychle se otočil na dalšího démona. Mrtvoly se okolo něj kupily. Ruce ho pálily od ran zašpiněných démoní krví i únavy. Po dalším kousanci upustil nůž a chytil meč oběma rukama.
Bránil se, aniž by nad tím musel přemýšlet. Tak mohl přemýšlet. Nedokážou vyhrát. Zahlédl Thranduila, který také bránil někoho zraněného. Legolas se otočil, chvíli sekal, než ho jeho bojování zase otočilo. Tehdy spatřil, že Thranduila drží za ruku démon. Upustil meč a dal mu pěstí tak, že ho pustil. Vytáhl dýku a zapíchl ho. Druhou ruku už ale měl krvavou a dýka mu vyklouzla. Legolas se ovládl a nechal přes sebe přepadnout démona, při čemž ho zapíchl. Znovu se otočil na tátu. Umře. Nemohl se dívat. Otočil se a vrhl se raději na démony. Začal brečet, ale nechal své tělo bojovat.
Musel se ale hned zase otočil směrem k otci. V tem okamžik se démon vrhal na Thranduila, ale v tu chvíli Thranduil zvedl ruce a démon narazil na silové pole a spadl omráčený. Legolas vrhl nůž na dalšího, který se na něj vrhal a znovu se otočil k boji. Dokázal bojovat i přes slzy, přes které téměř neviděl. Jeho sluch mu posloužil místo očí dobře. Vzal druhý bílý nůž a dál stál. Démoni už se hromadili, že na něj skákali téměř shora.
Tehdy to ucítil. Byl to zvuk, který měl pocit, že téměř slyší. Nevěděl, co znamená, ale démoni, všichni okamžitě přestali bojovat. Legolas viděl strach v jejich očích. Někteří démoni na sebe vzájemně promluvili svým syčivým jazykem. Pak se dali na útěk. Všichni do jednoho.
Legolas únavou pustil zbraně na zem pokrytou démoni, jen tak tak, že se jim zraněný elf uhnul, a svalil se na kupu mrtvých těl. Neomdlel, jen spadl a odpočíval. Chvíli odpočíval… delší chvíli.

"Legolasi? Žiješ?"
Legolas zvedl hlavu a posadil se na hlavu démona, velkou jako židle bez opěradla. "Jo." Usmál se na Thranduila.
Thranduil mu úsměv oplatil. Měl už obvázané ruce a v jedné z nich obvazy. "Ukaž, ošetřím vás oba."
Elf na zemi se nad tím trochu zachvěl. Thranduil měl postavu i přístup zabijáka, takže snadno děsil. Přesto se elf uklidnil, když zjistil, že Thranduil umí být jemný a opatrný. Legolas mu pomohl, sám byl zraněný jen na rukou a nepovažoval to za vážné. Ošetřili elfovi nohy a pak mu Thranduil obvázal ruce. Legolas jeho schopnosti ošetřovat rány znal dobře a měl v něj plnou důvěru. Chvěly se mu ruce, jim oběma.
"Jdu pomoct." Řekl Legolas a přelezl přes kupu jeho démoniích těl. Rychle vyhledal elfa, co rozdával ošetřovací vybavení a šel pomoct obvazovat pokousané končetiny…

Horší, než snášet bolavé ruce a nohy byl pro elfy úklid paláce. Nebylo běžné, by do paláce tahali moc zvířat, nyní ale zavolali z lesa několik medvědů, jelenů a využili i své koně, aby mohli tahat démony ven, kde je mohli spálit. Thranduil šel vedle medvěda, kterému se nelíbilo mít na sobě postroj z provazů a táhnout tři démony. Vyšli ven a Thranduil odvázal démony.
Požádal medvěda, a když mu to dovolil, dovnitř jel na něm. Ještě alespoň jednou musí vyvléct démony ven. Medvědi jsou silná zvířata, ale jsou sami sebou, Nikdy nedávají své slovo a tak nikdy nejsou zavázáni držet se rozkazů. Proto na něj někdo musel dohlížet.

Trvalo to dlouho do noci, než vyčerpaní elfové dokázali z paláce odtáhnout démony. Zvířata nevyháněli a nechali je slízávat krev, nikdo už neměl sílu na vyčištění paláce. Vůně krve navíc lákala další. Pro jednou nechali pavouky, ať si odtáhnou maso, které by oni stejně museli spálit. Démonů přesto moc neubylo.
Legolas se usadil u stromu, kde už tiše spal Thranduil a usnul. Nebylo pravděpodobné, že by je teď pavouci ohrozili, když byla mezi nimi a lesem kupa mrtvol…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 stuprum stuprum | Web | 25. července 2014 v 6:44 | Reagovat

Tak hlavně, že všichni pokračují ve zdraví. :)

2 Lukáš Lukáš | Web | 25. července 2014 v 20:17 | Reagovat

[1]: kůrnik... to se musí sakra jednou natočit (škoda jen, že autorka je kdesi mimo můj region)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama