Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...