Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Yoda a motýl

Yoda a motýl

Napadlo mě Yodu vložit do nějaké mírnější situace, než je boj a fotka mě inspirovala. "Jedi jiným věcem, než boji věnovat by se měl. Moudost hledat, o rovnováhu usilovat..." (Yoda - Temné setkání)