Magie ze světa nezmizela, to jen vy lidé se tváříte, že tu není...

Yoda

Yoda

Obrázek odkudsi z internetu, ale s malou úpravou výrazu.